VÅRA TJÄNSTER

Skattekonsultation

Fastighets- och företagsförvärv samt omstruktureringar av företag medför alltid omfattande skatteplaneringsmöjligheter. En oändamålsenligt genomförd transaktion eller strukturering innebär i regel stora skattepåföljder. Det är vanligen inte heller lätt att korrigera dessa åtgärder utan skattekonsekvenser. En väl planerad och genomförd transaktion kan innebära märkbara skattefördelar för såväl företaget som ägarna.

Transaktionstjänster

Fastighets- och företagsköp omfattar alltid stora ekonomiska värden. Bra och täckande planering ger i regel ett gott slutresultat och sparar onödiga misstag och kostnader. Vi har gedigen erfarenhet av båda inhemska och internationella fastighetstransaktioner och företagsförvärv. Rådgivning i samband med vindkraftstransaktioner gör i nära samarbete med Newsec Advice Oy.

Finansiella tjänster

En extern ekonomidirektör är en oberoende person som kan hantera även besvärliga situationer i företagsverksamhetens utveckling, kan tillföra företaget nya infallsvinklar och synpunkter eller hjälpa företaget och ägarna i situationer som kan vara besvärliga för bolagets nuvarande ledning.

När ägarna planerar en försäljning av företaget eller en börsintroduktion kan en extern ekonomidirektör tillföra bolaget och ägarna färdigheter och erfarenheter som bolagets egen personal eller ägarna inte innehar. Detta kan ägarna betydande tilläggsvärden vid avyttring av bolaget eller ingående av samarbete med andra företag.

Via vårt anbudsförfarande kan ert företag erhålla förmånliga finansieringsvillkor för olika investeringar, fastighetsförvärv, företagsköp etc. Vi har även erfarenhet av sale & lease back – transaktioner för fastigheter samt fastighetsleasing.

 


Realfinans

Realfinans Oy Ab
PB 72, 06101 Borgå


Håkan Malmlund
+358 40 503 0899
hakan.malmlunealfinans.fi

Tack.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0