VÅRA TJÄNSTER

Transaktionstjänster

Omstrukturering av företagsstrukturer och företagsköp omfattar alltid stora ekonomiska värden. Bra och täckande planering ger i regel ett gott slutresultat och sparar onödiga misstag och kostnader. Vi har gedigen erfarenhet av båda inhemska och internationella transaktioner. 

Skattekonsultation

Fastighets- och företagsförvärv samt omstruktureringar av företag medför alltid omfattande skatteplaneringsmöjligheter. En oändamålsenligt genomförd transaktion eller strukturering innebär i regel stora skattepåföljder. Det är vanligen inte heller lätt att korrigera dessa åtgärder utan skattekonsekvenser. En väl planerad och genomförd transaktion kan innebära märkbara skattefördelar för såväl företaget som ägarna.

Generationsväxling och ägarbyte

Generationsväxling eller annat ägarbyte som blir aktuellt när företagaren planerar överlåta företaget eller verksamheten till följande generation är en mycket central del av företagsverksamheten. Det är viktigt att planera generationsväxlingen många år i förväg eftersom bl.a. skattemässig planering och omstruktureringar av företaget kan ta rätt lång tid.

Man uppnår ofta en fördelaktig lösning på genomförandet av generationsväxlingen eller annat ägarbyte genom att dela bolaget så att den egentliga företagsverksamheten skattefritt separeras från fastigheter och andra kapitalkrävan tillgångar och därtill hörande skulder. Härmed kan man uppnå skattefördelar, den nya företagaren behöver inte ta över sådan egendom som han inte är intresserad av samtidigt som den tidigare företagaren får en möjlighet att erhålla hyresintäkter när har upphör med den egentliga företagsverksamheten.

 


Realfinans

Realfinans Oy Ab
PB 72, 06101 Borgå


Håkan Malmlund
+358 40 503 0899
hakan.malmlunealfinans.fi

Tack.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: