Rahoitusneuvonta

Rahoitusratkaisut ja rahoituksen vakuuskysymykset ovat kiinteistö-, tuulivoima ja yrityskauppojen toteutuksessa keskeisiä tekijöitä. Meillä on pitkäaikainen kokemus mm. kiinteistöinvestointien rahoituksesta, sale & leaseback - transaktioista ja kiinteistöleasing - järjestelyistä. Toimimme myös riippumattomana asiantuntijana, kun tarvitaan ulkopuolisen tahon analyysit kohteen tai yrityksen kannattavuudesta, kassavirran riittävyydestä ja muista taloudellisista seikoista.

Ota yhteyttä

Rahastoratkaisut

Kiinteistörahasto on sopiva omistus- ja hallintamalli esim. tilanteessa, jossa sijoittajat haluavat hajauttaa riskejä tai koota voimansa isomman kiinteistöomaisuuden tai tuulivoimapuiston hankintaan ja kehittämiseen. Tietyn kohteen tai suppeahkon sijoituskokonaisuuden hankintaa varten voi olla tarkoituksenmukaista perustaa klubirahasto. Erilaisten syöttörahastojen käyttäminen osana laajempaa rahastokokonaisuutta on usein tarkoituksenmukainen rakenne. Meillä on kokemusta kiinteistörahastojen juridisen, taloudellisen ja rahoituksellisen rakenteen suunnittelusta, rahastojen perustamisesta ja rahasto-osuuksien myymisestä.

Rahoitusneuvontapalvelumme kattavat esim. seuraavia osakokonaisuuksia:

  • Rahoituksen toteutukseen liittyvä taloudellinen, rakenteellinen ja verotuksellinen suunnittelu
  • Rahoitettavan kohteen tai projektin taloudelliset analyysit
  • Sijoitusmuistion ja markkinointiesitteen laatiminen
  • Kohteen markkinointi kotimaisille ja kansainvälisille rahoittajille
  • Tarjousprosessin hoitaminen
  • Due diligence – ja datahuoneprosessin hallinnointi
  • Osallistuminen rahoitusneuvotteluihin


 

Håkan Malmlund Realfinans Oy Ab

Håkan Malmlund
+358 40 503 0899
hakan.malmlunealfinans.fi

Realfinans Oy Ab
PL 72, 06101 Porvoo

Ota yhteyttä:

Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0

» tietosuoja- ja rekisteriseloste


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)