Realfinans Oy Ab

Vi är en oberoende och erfaren rådgivare i skattefrågor, företags- och fastighetstransaktioner samt ekonomi- och finansledning.

Skattemässig rådgivning

Vi har över 20 års erfarenhet av skatterådgivning i samband med såväl inhemska som internationella fastighetstransaktioner. Vi analyserar företagets struktur och dess skattemässiga för- och nackdelar. Vid sköter omstruktureringar av företag för att uppnå organisatoriska, finansiella eller skattemässiga fördelar.

Fastighets- och företagsförvärv

Vi har gedigen erfarenhet av såväl inhemska som internationella fastighetstransaktioner och fastighetsprojekt, företagsförvärv och omstruktureringar av företag. Vi erbjuder även due diligence- och datarumsservice i samband med dessa transaktioner.

Extern ekonomichefsfunktion

Vi har över 15 års erfarenhet av att fungera som ekonomi- och finansdirektör för olika företag. Vi ställer gärna vår erfarenhet som extern ekonomi- och finansdirektör till ert förfogande.

Tack.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: 2415509-0

Suomen Vahvimmat AA SKVL Jäsenyritys

» tietosuoja- ja rekisteriseloste


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)