Sukupolvenvaihdokset

Sukuolvenvaihdos tai vastaava muu yritystoiminnan muutos on erittäin tärkeä vaihe yrittäjälle ja tämän perheelle. Hyvin hoidettu sukupolvenvaihdos sujuu ilman suuria vaikeuksia. Huonosti toteutettu omistajanvaihdos voi tulla verotuksellisesti kalliiksi ja aiheuttaa sekä luopuvalle yrittäjälle että yritystoiminnan jatkajalle tarpeettomia rasituksia.

Ota yhteyttä

Sukupolvenvaihdokseen tulisi valmistautua monta vuotta etukäteen selvittämällä mm. vaihtoehtoisten omistusjärjestelyiden veroseuraamuksia, rahoitukseen liittyviä seikkoja ja perillisten tasapuolista kohtelua. Yritystä ja sen omistuspohjaa voidaan hyvällä suunnittelulla ja ammattitaitoisella toteutuksella muokata siten, että sukupolvenvaihdos tai muu vastaava muutos ei tarpeettomasti rasita yrittäjää eikä yritystoiminnan jatkajaa. 

Yritystä voidaan mm. jakaa ennen sukupolvenvaihdosta siten, että rakennukset ja muut pääomaa sitovat omaisuuserät siirretään ilman veroseuraamuksia toiseen yhtiöön, jolloin sukupolvenvaihdoksen kohtteena oleva yritys on pääomaltaan ja arvoltaan paljon pienempi ja edellinen yrittäjä voi saada vuokratuloja luovuttuaan varsinaisesta yritystoiminnasta.  

Håkan Malmlund
+358 40 503 0899
hakan.malmlunealfinans.fi

Realfinans Oy Ab
PL 72, 06101 Porvoo

Ota yhteyttä:

Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: