Transaktiopalvelut

Yritysrakenteen muutoksen tai yrityskaupan läpivieminen on monivaiheinen ja pitkäjänteinen prosessi, jossa asiantuntijan kokemus ja hyvä kontaktipinta sijoittajiin, rahoittajiin ja erilaisiin neuvonantajiin tuovat transaktion osapuolille merkittävää lisäarvoa.

Ota yhteyttä

Perusteellinen suunnittelu

Hyvissä ajoin ennen kaupan toteuttamista kannattaa käynnistää myynnin suunnitteluprosessi parhaan mahdollisen taloudellisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kiinteistön omistuksen tai yrityksen juridista rakennetta voidaan hyvällä suunnittelulla muokata sellaiseksi, että myytävä kokonaisuus mahdollisimman hyvin vastaa tulevan ostajan tarpeita. Samanaikaisesti varmistetaan, että juridinen rakenne ja kaupan toteutus ovat esim. verotuksellisesti myyjän kannalta mahdollisimman edulliset. Rakenteiden suunnitteluun ja muutosten toteutukseen tulee varata riittävästi aikaa. Meillä on mittava ja pitkäaikainen kokemus transaktioiden suunnitteluista ja toteutuksista.

Tehokas toteutus

Hyvän suunnittelun ja strukturoidusti toteutettujen valmistelevien toimien ansiosta voidaan itse transaktio toteuttaa hyvin tehokkaasti. Valmisteluvaiheessa kootaan kaikki tärkeät dokumentit ja analyysit datahuoneeseen. Tämä helpottaa ja nopeuttaa merkittävästi sijoitusmuistion tai markkinointiesitteen laatimista ja lyhentää siten transaktion läpimenoaikaa. Samalla varmistetaan, että sijoittajille ja rahoittajille tärkeät asiakirjat ovat täydellisinä ja ajankohtaisina eri osapuolten käytettävissä. Meillä on kokemusta kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien kanssa toteutetuista kiinteistö- ja yrityskaupoista, joiden kokonaisarvo on yli 2 miljardia euroa.

Due diligence – tarkastukset

Suoritamme kiinteistö-, tuulivoima- ja yrityskauppoihin liittyvät taloudelliset, liiketoiminnalliset ja verotukselliset due diligence – tarkastukset pitkäaikaisella kokemuksella niin kotimaisille kuin kansainvälisille toimeksiantajille. Due diligence - tarkastus on keskeinen osa mitä tahansa yritys-, tuulivoima- ja isohkoa kiinteistökauppaa. Due diligence - tarkastuksessa ostajaehdokkaille annetaan mahdollisuus perehtyä mahdollisimman hyvin myyjää ja kaupan kohdetta koskeviin tärkeisiin seikkoihin. Due diligence - tarkastusta varten myyjä kerää mahdollisimman täydelliset tiedot kaupan kohteesta datahuoneeseen, joka voi olla fyysinen tai virtuaalinen. Due diligence - tarkastuksen yhteydessä ostaja ja tämän asiantuntijat perehtyvät kaupan kohdetta koskevaan aineistoon ja esittävät kaupan kohdetta koskevia lisäkysymyksiä, joilla voi olla merkitys kaupan toteutumiseen. Suoritamme myös myyjän due diligence – tarkastuksia, joiden tarkoituksena on lyhentää ostajan suoritettavan due diligence – vaihetta ja siten alentaa ostajaehdokkaille aiheutuvia kustannuksia ja siten madaltaa kynnystä osallistua tarjouskilpailuun. Tarjoamme due diligence – ja datahuonepalveluita pitkäaikaisella kokemuksella kotimaisille ja kansainvälisille toimeksiantajille.

Transaktiopalvelumme kattavat esim. seuraavia osakokonaisuuksia:

 • Transaktion toteutukseen liittyvä taloudellinen, rakenteellinen ja verotuksellinen suunnittelu
 • Kaupan kohteen tai projektin taloudelliset analyysit
 • Liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten ennusteiden laatiminen
 • Sijoitusmuistion ja markkinointiesitteen laatiminen
 • Kohteen markkinointi kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille
 • Tarjousprosessin hoitaminen
 • Due diligence – tarkastukset (taloudellinen, verotuksellinen ja kaupallinen due diligence)
 • Datahuoneprosessin hallinnointi
 • Osallistuminen sijoittaja- ja rahoitusneuvotteluihin
 • Neuvonanto kauppakirjan laadinnassa ja sen taloudellisten ehtojen määrittelyssä
 • Neuvonanto kaupan ja projektin rahoituskysymyksissä


 

Håkan Malmlund
+358 40 503 0899
hakan.malmlunealfinans.fi

Realfinans Oy Ab
PL 72, 06101 Porvoo

Ota yhteyttä:

Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: