Verosuunnittelu

Yritysrakenteen muutoksessa tai yrityksen myynnissä ja hankinnassa liikutellaan pääsääntöisesti hyvin merkittäviä pääomia, jolloin pienetkin suunnitteluvirheet voivat aiheuttaa merkittäviä veroseuraamuksia. Hyvällä ja riittävän pitkäjänteisellä suunnittelulla voidaan usein muokata yritysten rakenteet mahdollisimman verotehokkaasti ja järjestelyissä vapautuvat pääomat siirtää omistajan käyttöön mahdollisimman pienin veroseuraamuksin. Yrityskaupan yhteydessä on usein järkevää siirtää yrityksen omistamat kiinteistöt varsinaisen liiketoiminnan ulkopuolelle verotehokkaasti.

Ota yhteyttä

Kauppojen verosuunnittelussa on syytä aikaisessa vaiheessa kiinnittää huomiota myös ostajaa kiinnostaviin verokysymyksiin, kuten poistopohjan laajentamiseen ja kaupan rahoituksesta johtuvien korkojen vähennysoikeuden varmistamiseen. Myyjän ja ostajan intressit voivat verotuksen osalta olla vastakkaiset. Tällöin voidaan hyvällä suunnittelulla vaikuttaa positiivisesti kaupan syntymisen edellytyksiin ja kauppahinnan suuruuteen.

Kiinteistön tai yrityksen juridista rakennetta voidaan hyvällä suunnittelulla muokata sellaiseksi, että myytävä kokonaisuus mahdollisimman hyvin vastaa tulevan ostajan tarpeita. Samanaikaisesti varmistetaan, että juridinen rakenne ja kaupan toteutus ovat veroseuraamuksiltaan mahdollisimman edulliset. Rakenteiden suunnitteluun ja muutosten toteutukseen tulee varata riittävästi aikaa.

Meillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus kotimaisten ja kansainvälisten transaktioiden ja yritysrakenteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Håkan Malmlund
+358 40 503 0899
hakan.malmlunealfinans.fi

Realfinans Oy Ab
PL 72, 06101 Porvoo

Ota yhteyttä:

Kiitos

Kiitos yhteydenotostanne.

Realfinans Oy Ab

PL 72, 06101 Porvoo    Puh. +358 40 503 0899    infealfinans.fi    Y-tunnus: